Plany zjazdów dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Menedżerskich (PSM)

 

 

Obowiązująca strona tytułowa pracy końcowej Podyplomowych Studiów Menedżerskich (PSM) -
dla wszystkich specjalności

  

 

Plany zjazdów dla studentów Master of Business Administration (MBA)

 

  Obowiązująca strona tytułowa pracy końcowej Master of Business Administration (MBA)

 

  Wymogi edytorskie dotyczące pracy końcowej

 

 

Regulamin studiów podyplomowych  

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

 

W okresie wakacyjnym biuro programu Podyplomowych Studiów Menedżerskich (PSM) oraz Master of Business Administration pełnić będzie dyżury w poniedziałki i środy w godz. 9.30-13.00.

 

Telefon kontaktowy: 797.289.424

 

 

Ze względu na pandemię COVID-19, prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na edycję studów rozpoczynających się w październiku 2020 roku za pośrednictwem poczty.

 

 

 

 

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 - edycja październik 2020 

 

 

Aktualnie przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na studia rozpoczynające się w październiku 2020 roku.

 

 

Studia realizowane są w następujących kierunkach:

 

- Zarządzanie i Marketing (ZiM), oraz

- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL).

 

 

[więcej...]

 

 

 

 

Master of Business Administration

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 - edycja październik 2020

 

 

Przyjmujemy już dokumenty aplikacyjne na edycję studiów rozpoczymających się w październiku 2020 roku.

 

Studia adresowane są do absolwentów magisterskich studiów ekonomicznych oraz absolwentów innych kierunków studiów, którzy ukończyli inne (przynajmniej roczne) studia podyplomowe z zakresu zarządzania (np. menedżerskie, ekonomiczne, itp.).

 

[więcej...]

 

 

 

 

.: kontakt z nami :.